Εύκολα

Απλώς συνδέετε τον υπολογιστή σας στο δορυφορικό μόντεμ και έχετε αμέσως πρόσβαση στο Internet!

Η εγκατάσταση και η λειτουργία του Tooway™ δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε στο εξωτερικό του σπιτιού σας ένα δορυφορικό πιάτο μικρής διαμέτρου. Την εγκατάσταση μπορείτε να την κάνετε μέσω ειδικευμένου τεχνικού. Στη συνέχεια απλώς συνδέετε το δορυφορικό μόντεμ στον υπολογιστή σας και είστε έτοιμοι. Δεδομένου ότι δεν χρειάζεται τηλεφωνική σύνδεση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet αμέσως μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία εγκατάστασης.