Πακέτα - OMEGA BUSINESS UNLIMITED

 • OMEGA BUSINESS 25 UNLIMITED
 • OMEGA BUSINESS 50 UNLIMITED

Download/upload

 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps

Δεδομένα Προτεραιότητας

 • 25 GB
 • 50 GB

Μηνιαίο κόστος

 • 32,00 €
 • 60,00 €

Πακέτα - OMEGA-IP UNLIMITED

 • OMEGA-IP 15 UNLIMITED
 • OMEGA-IP 100 UNLIMITED

Download/upload

 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps

Δεδομένα Προτεραιότητας

 • 15 GB
 • 100 GB

Μηνιαίο κόστος

 • 25,00 €
 • 80,00 €

Πακέτα - OMEGA UNLIMITED

 • OMEGA 10 UNLIMITED
 • OMEGA 30 UNLIMITED

Download/upload

 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps

Δεδομένα Προτεραιότητας

 • 10 BG
 • 30 GB

Μηνιαίο κόστος

 • 18,00 €
 • 36,00 €

Πακέτα αναβάθμισης & υποβάθμισης ανά υπηρεσία

Πακέτα

 • OMEGA BUSINESS 10 UNLIMITED
 • OMEGA BUSINESS 100 UNLIMITED
 • OMEGA BUSINESS 250 UNLIMITED
 • OMEGA BUSINESS 500 UNLIMITED
 • OMEGA-IP 60 UNLIMITED
 • OMEGA-IP 150 UNLIMITED
 • OMEGA 75 UNLIMITED
 • OMEGA 120 UNLIMITED

Download/upload

 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps
 • 25 Mbps / 6 Mbps

Δεδομένα Προτεραιότητας

 • 10 GB
 • 100 GB
 • 250 GB
 • 500 GB
 • 60 GB
 • 150 GB
 • 75 GB
 • 120 GB

Μηνιαίο κόστος

 • 28,00 €
 • 120,00 €
 • 225,00 €
 • 430,00 €
 • 50,00 €
 • 100,00 €
 • 54,00 €
 • 75,00 €

 

 • static IP
 • static IP
 • static IP
 • static IP
 • static IP
 • static IP
 •  
 •  

 

 • Εξοπλισμός
 • Ενεργοποίηση
 • Μεταφορικά
 • 190,00 €
 • 30,00 €
 • 40,00 €
 

 

Tεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των πακέτων

speed

Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%