Πακέτα - EXPERT

 • Konnect pro 100
 • Konnect pro 200
 • Konnect pro 500

Download/upload

 • 50* Mbps / 10 Mbps
 • 50* Mbps / 10 Mbps
 • 50* Mbps / 10 Mbps

Μηνιαίο όριο χρήσης

 • 100 GB
 • 200 GB
 • 500 GB

Μηνιαίο κόστος

 • 110,00 €
 • 220,00 €
 • 500,00 €

Πακέτα - Upload

 • Konnect pro Upload 25
 • Konnect pro Upload 40

Download/upload

 • 1 Mbps / 10 Mbps
 • 1 Mbps / 10 Mbps

Μηνιαίο όριο χρήσης

 • 25 GB
 • 40 GB

Μηνιαίο κόστος

 • 32,00 €
 • 52,00 €

* οι ταχύτητες αυτές μπορούν να επιτευχθούν μόνο με χρήση modem Surfbeam 2+ ή advanced modem (κατόπιν παραγγελίας)

** ES = enhanced speed

 • Εξοπλισμός
 • Ενεργοποίηση
 • Μεταφορικά
 • 120,00 €
 • 30,00 €
 • 20,00 €
 

 

Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

 

Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των πακέτων

Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%